NVR
PoE NVR
nvr-A.png
4CH PoE NVR
QNVR-404M
4ch Video Input, 4ch PoE Interface, 8MP~QCIF Resolution, 40/80Mbps, 4CH@1080p Decoding, VGA/HDMI, 1 SATA(Each.12TB)
4ch POE NVR | 8MP~QCIF | 1 SATA
Specsheet
Image
nvr-A.png
8CH PoE NVR
QNVR-808M
8ch Video Input, 8ch PoE Interface, 8MP~QCIF Resolution, 80/80Mbps, 4CH@1080p Decoding, VGA/HDMI, 1 SATA(Each.12TB)
8ch POE NVR | 8MP~QCIF | 1 SATA
Specsheet
Image
nvr-A.png
16CH PoE NVR
QNVR-1616S
16ch Video Input, 16ch PoE Interface, 12MP~QCIF Resolution, 160/256Mbps, 16CH@1080p Decoding, VGA/HDMI, 2 SATA(Each.10TB)
16ch POE NVR | 12MP~QCIF | 2 SATA
Specsheet
Image