IR PTZ Camera
2MP IR PTZ Camera
ptz-B.png
2MP x23 IR PTZ
PRS-H2300
1/2.8" SONY CMOS, 2MP@30fps, 23x Optical Zoom, 5.0~117mm Focal Length, 200M IR LED, IP66, AC24V(36W)
2Mega Pixel | 23x Zoom | Starvis
ptz-B.png
2MP x30 IR PTZ
PRS-H3000
1/2.8" SONY CMOS, 2MP@30fps, 30x Optical Zoom, 4.7~141mm Focal Length, 200M IR LED, IP66, AC24V(36W)
2Mega Pixel | 30x Zoom | Starvis
ptz-A.png
2MP x36 IR PTZ
PRB-H3600
1/2" SONY CMOS, 2MP@30fps, 36x Optical Zoom, 5.8~210mm Focal Length, 150M IR LED, IP67, AC24V(36W), Support to Wiper
2Mega Pixel | 36x Zoom | Ultra Low Light | Wiper
ptz-B.png
2MP x36 IR PTZ
PRS-H3600
tta.png
1/2" SONY CMOS, 2MP@30fps, 36x Optical Zoom, 5.8~210mm Focal Length, 200M IR LED, IP66, AC24V(36W)
2Mega Pixel | 36x Zoom | Ultra Low Light
Release_irptz_pd_v4.5.11_20200206_10_hash.bin
V4.5.11
4ebd6cc874f8561997d1fc3f2ed8bbc9f2680629a5284d275e14d6055b84e7a7
Firmware File :
      Version :
         Hash :
ptz-C.png
2MP x42 IR PTZ
PRW-H4200
1/2.8" SONY CMOS, 2MP@30fps, 42x Optical Zoom, 7.0~300mm Focal Length, 200M IR LED, IP67, AC24V
2Mega Pixel | 42x Zoom | Starvis | Long Range